Shopping Cart
/

เรือกลไฟมือถือ GTJH008 คู่มือผู้ใช้ รุ่นภาษาไทย

 

คู่มือ เตารีด Simplus แบบมือถือ

 

1.ข้อมูลจำเพาะ

 

 

รหัสสินค้า

 

รหัสผู้ผลิต

 

พิกัดแรงดันไฟฟ้า

 

กำลังไฟ

 

พิกัดความถี่

GTJH008

B0091

220-240V~

1200W

50-60Hz

 

 

 

 1. ชิ้นส่วน การติดตั้ง

 

 1. ตัวป้องกันสาย   2.ที่จับ   3.สวิตช์ เปิด-ปิด   4. ถังใส่น้ำ

 

 1. ไฟแสดงสถานะ  6.ช่องไอน้ำออก  7. หัวแปรงขน  8. แผงควบคุม

 

 

 

3.วิธีการใช้งาน

 ใส่น้ำ

 • ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ , เพื่อตัดไฟ
 • เติมน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่น ,ห้ามเติมน้ำประปาหรือของเหลวอื่นที่อาจมีสิ่งเจือปน
 • น้ำในถังเก็บน้ำต้องไม่เกินระดับน้ำสูงสุด

 

 โหมดสแตนด์บาย

เมื่อเสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์แล้วจะมีไฟแสดงสถานะสว่างขึ้นแสดงว่าผลิตภัณฑ์เริ่มทำความร้อน

ไฟแสดงสถานะจะดับลง ซึ่งแสดงว่ากระบวนการทำความร้อนเสร็จสิ้นและสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้

 

 รีดแบบไอน้ำ

 • เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำด้วยน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่น
 • เมื่อการทำความร้อนเสร็จสิ้น,ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น
 • กดสวิตช์เพื่อปล่อยไอน้ำบนแผงและเริ่มรีดผ้าแบบไอน้ำ
 • กดสวิตช์อีกครั้งเพื่อปิดการปล่อยไอน้ำ
 • ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ในแนวนอนและแนวตั้ง

 

 รีดแบบแห้ง

 • เสียบปลั๊กผลิตภัณฑ์
 • หลังจากทำความร้อนแล้วไฟแสดงสถานะจะติดสว่างอยู่เสมอ
 • รีดแบบแห้งได้

 

 

 

4.การทำความสะอาดและการเก็บรักษา

 • ห้ามทำความสะอาดหรือจัดเก็บในขณะที่ตัวเครื่องยังร้อนอยู่
 • ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาด ๆ ,เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ ,ห้ามใช้ของหยาบหรือแข็งในการทำความสะอาดพื้นผิวเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน
 • เมื่อพื้นผิวสกปรกเกินกว่าจะทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ ,สามารถทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าชุบน้ำผสมผงซักฟอกที่เป็นกลาง ,ห้ามใช้ผงซักฟอกที่เป็นกรดหรือด่าง
 • หากมีสิ่งเจือปนที่ช่องจ่ายไอน้ำ สามารถทำความสะอาดด้วยไม้ไผ่เล็กๆ ,ห้ามใช้สิ่งที่เป็นโลหะในการทำความสะอาดเพราะอาจเกิดความเสียหายได้
 • พันสายไฟรอบผลิตภัณฑ์ แขวนบนผนัง หรือเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เก็บให้พ้นมือเด็ก

 

 

 

 1. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนใช้งาน:

 • ห้ามแช่ผลิตภัณฑ์นี้ในน้ำหรือของเหลวใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับภายในครัวเรือนเท่านั้นห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์
 • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของวงจรสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของผลิตภัณฑ์หรือไม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าวงจรมีการต่อลงดินอย่างถูกต้อง
 • กรุณาเติมน้ำด้วยน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำกลั่น ,ห้ามใช้น้ำประปาหรือของเหลวอื่นที่อาจมีสิ่งเจือปน
 • เมื่อเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำระดับน้ำต้องไม่เกินระดับน้ำสูงสุดของถังเก็บที่กำหนด
 • ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้และวางบนพื้นผิวที่มั่นคง
 • ผู้พิการหรือเด็กอายุ 8-14 ปี ต้องใช้งานภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่
 • อย่าให้สายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อนของผลิตภัณฑ์รอให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงอย่างสมบูรณ์ก่อน เมือต้องการจัดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ ให้พันสายไฟรอบๆ ผลิตภัณฑ์
 • ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟด้วยตัวเอง ,หากสายไฟเสียหาย,โปรดส่งไปยังศูนย์บริการหลังการขายของตัวแทนจำหน่ายหรือช่างผู้ชำนาญเพื่อทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ,เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตที่เกิดจากการติดตั้งผิดวิธี
 • เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรก เป็นเรื่องปกติที่จะมีควันเล็กน้อย และจะไม่มีควันหลังจากใช้งานครั้งแรก
 • เมื่อผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน ,โปรดอย่าสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน ,รวมถึงแผงและพื้นผิวที่มีไอน้ำออก
 • โปรดเก็บให้พ้นมือเด็ก ,อย่าปล่อยให้เด็กเล่น/ใช้โดยลำพัง
 • อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในขณะที่เสียบปลั๊กหรือใช้งานอยู่
 • ห้ามใช้งาน หากผลิตภัณฑ์นี้ตกหล่น สายไฟชำรุด และถังเก็บน้ำรั่ว
 • เมื่อเติมหรือเทน้ำ ,ต้องถอดปลั๊กสายไฟออกก่อนเสมอ