Shopping Cart
/

User Manual DFBA004

User Manual English Version

 

 

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเสมอเมื่อใช้อุปกรณ์นี้

 

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าบนแผ่นป้ายบอกระดับสอดคล้องกับเครือข่ายภายในก่อนที่จะเชื่อมต่อเครื่องกับแหล่งจ่ายไฟหลัก

อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก

เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถใช้ได้โดยบุคคลที่มีความสามารถทางประสาทสัมผัสและจิตใจลดลง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย และหากพวกเขาเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง

นี่ไม่ใช่ของเล่น - เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับเครื่อง เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็ก เด็กไม่ควรทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่อง

หากเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ และปลั๊กทำงานผิดปกติ หรือตกหล่นหรือชำรุด ให้ปิดเครื่องและหยุดใช้งานทันที

อุปกรณ์นี้ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ซ่อมบำรุงได้ การซ่อมแซมควรทำโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเท่านั้น

หากสายไฟเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตตัวแทนบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

เก็บสายไฟให้ห่างจากขอบคมและชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่อาจเกิดความร้อนระหว่างการใช้งาน อย่าให้สายไฟยื่นเกินเวิร์คทอป

ห้ามใช้เครื่องนี้กับสายไฟต่อหรือปลั๊กต่อหลายตัว

ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้กับเปลวไฟหรือในที่ชื้นหรือชื้น

ให้พื้นที่รอบๆ ผลิตภัณฑ์เพียงพอสำหรับการระบายอากาศและการกระจายความร้อน วางบนพื้นผิวที่เรียบ มั่นคง และทนความร้อน โดยห่างจากผนังและสิ่งของอื่นๆอย่างน้อย 5 ถึง 10 ซม.

อย่าปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลในขณะที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลัก

ปิดแหล่งจ่ายไฟหลักและถอดปลั๊กด้วยมือ

ถอดปลั๊กเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนประกอบถอดประกอบ หรือทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา

ห้ามจุ่มผลิตภัณฑ์ สายไฟ หรือเสียบปลั๊กในน้ำ ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ และปลั๊กหกเลอะเทอะ ห้ามใช้งานเครื่องด้วยมือเปียก ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือสิ่งที่แนบมากับเครื่องที่ผู้ผลิตไม่ได้จัดหาหรือแนะนำ

ต้องระมัดระวังไม่ให้แหวนปิดผนึกเสียหาย หากเกิดความเสียหายให้หยุดใช้ทันทีและอย่าพยายามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่

ฝาครอบป้องกันการปิดกั้นสำหรับวาล์วระบายแรงดันควรรักษาความสะอาด และควรตรวจสอบวาล์วไอเสียจำกัดแรงดันอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดกั้น

หากวาล์วระบายแรงดันปล่อยแรงดันโดยที่ผู้ใช้ไม่ได้ป้อนหรือฝาเริ่มมีไอน้ำรั่วและตัดการจ่ายไฟในครั้งแรก ยุติการใช้ผลิตภัณฑ์

 

ข้อควรระวัง: การใช้เครื่องในทางที่ผิดอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ - ห้ามใช้เครื่องเพื่อสิ่งอื่นใดนอกจากวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 

ข้อควรระวัง: พื้นผิวร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ อย่าสัมผัสพื้นผิวที่ร้อนหรือร้อนของหม้ออัดแรงดัน พื้นผิวที่ให้ความร้อนและองค์ประกอบความร้อนอาจมีความร้อนตกค้างและยังคงร้อนอยู่หลังการใช้งาน ปล่อยให้หม้ออัดแรงดันเย็นสนิทก่อนเคลื่อนย้ายหรือใช้งาน

อย่าเติมหม้ออัดแรงดันเกินขีดสูงสุด หากหม้ออัดแรงดันเติมน้ำมากเกินไป น้ำเดือดอาจถูกขับออกมา

สามารถปล่อยน้ำเดือดและไอน้ำออกจากหม้ออัดแรงดันและวาล์วจำกัดแรงดันระหว่างการใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส น้ำร้อนลวก และแผลไหม้ได้ ปล่อยให้การเดือดและการผลิตไอน้ำแรงๆ ลดลงก่อนถอดฝาออกจากหม้ออัดแรงดัน

ใช้ความระมัดระวังเมื่อจัดการกับหม้อความดัน และให้มือและใบหน้าห่างจากความดันที่จำกัดวาล์วไอเสียเมื่อปล่อยแรงดัน

อย่าฝืนเปิดฝาเมื่อยกตัวล็อคนิรภัยขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีแรงดันสะสมอยู่ภายในหม้ออัดแรงดันซึ่งต้องปล่อยออกมาก่อนเปิด

ห้ามวางสิ่งของทับ สอดวัตถุเข้าไป ปิดกั้น หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวาล์วไอเสียจำกัดความดัน ส่วนประกอบนี้มีความสำคัญต่อการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

 

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ถอดปลั๊กผลิตภัณฑ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักและปล่อยให้เย็นสนิทก่อนดำเนินการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใดๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันทั้งหมดถูกปล่อยออกจาก

หม้ออัดแรงดันโดยกดปุ่มปล่อยแรงดันก่อนเปิดฝา

นำหม้อชั้นในออกจากหม้ออัดแรงดันโดยยกออกจากตัวเครื่อง

นำหม้อเก็บน้ำออกโดยเลื่อนออกจากตัวเครื่องและเทน้ำที่สะสมอยู่ภายใน

ล้างหม้อชั้นใน ช้อนข้าว ถ้วยตวง และหม้อเก็บน้ำในน้ำสบู่ร้อนด้วยผงซักฟอกอ่อนๆ ปริมาณเล็กน้อย ล้างออกให้สะอาดและปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ

เช็ดด้านในของหม้ออัดแรงดัน แผ่นทำความร้อน และด้านนอกด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ และตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ขจัดเศษอาหารออกหมดแล้ว

เช็ดด้านล่างของฝาด้วยผ้าบิดหมาดชุบน้ำหมาดๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขจัดเศษอาหารทั้งหมดโดยเฉพาะบริเวณฝาครอบป้องกันการอุดตันของวาล์วระบายแรงดันออก

ห้ามใช้สารซักฟอกชนิดรุนแรง วัตถุมีคม สารกัดกร่อนหรือสารขัดถูรุนแรงในการทำความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์เสริม เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้ ห้ามจุ่มตัวเครื่องหลักลงในน้ำ ชิ้นส่วนทั้งหมดไม่ปลอดภัยสำหรับเครื่องล้างจาน

 

พื้นที่จัดเก็บ

ก่อนจัดเก็บ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เย็น สะอาด และแห้ง

ประกอบทุกชิ้นส่วนและวางสายไฟภายในด้านในหม้อเพื่อความปลอดภัยการเก็บรักษา ห้ามพันสายไฟแน่นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

เก็บในที่เย็นและแห้งห่างจากแสงแดดโดยตรง

 

ข้อมูลจำเพาะ

 

จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า

จัดอันดับความถี่

กำลังไฟพิกัด

ความจุ

220-240V

50-60Hz

900W

5L

 

ก่อนใช้งานครั้งแรก

ก่อนใช้งาน ให้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดมีอยู่และอุปกรณ์ไม่เสียหาย ควรทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในหัวข้อการทำความสะอาดและบำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์ควรทำงานผ่านรอบการทำงานก่อนที่จะใช้งานในครั้งแรก

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก อาจมีกลิ่นเล็กน้อย นี่เป็นเรื่องปกติและในไม่ช้าก็จะบรรเทาลง

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

การเตรียมหม้ออัดแรงดันสำหรับการใช้งาน

 1. วางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เรียบ มั่นคง และทนความร้อนก่อนใช้งาน
 2. ในการเปิดฝา ให้หมุนฝาโดยกดปุ่มปล่อยแรงดันแล้วหมุนที่จับตามเข็มนาฬิกา ยกฝาขึ้นและออกจากตัวเครื่อง
 3. ยกหม้อชั้นในออกจากตัวเครื่องแล้วนำไปใส่ส่วนผสมของคุณ

พื้นที่เตรียมการ.

 

การเพิ่มส่วนผสมลงในหม้อความดัน

 1. ใส่ส่วนผสมที่จะปรุงลงในหม้อชั้นใน เทน้ำ สต็อก ไวน์ ฯลฯ ในระดับที่ต้องการลงในหม้อชั้นใน ของเหลวที่ใช้ไม่ควรเกินระดับน้ำสูงสุดหรือต่ำสุดที่แสดงที่ด้านข้างของหม้อ อาหารใดๆ ที่ขยายตัวระหว่างการปรุงอาหาร เช่น ข้าวหรือข้าวโอ๊ต ไม่ควรเติมในปริมาณที่เกิน 3/5 ของความสูงของหม้อชั้นใน: 
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านล่างของหม้อชั้นในและพื้นผิวของแผ่นทำความร้อนนั้นสะอาดและแห้ง วางหม้อชั้นในลงในตัวเครื่องหลักของหม้ออัดแรงดันแล้วหมุนเบา ๆ เพื่อให้สัมผัสกับแผ่นทำความร้อนได้ดี
 1. ตรวจสอบสภาพของวงแหวนซีลในฝาและวางฝาบนตัวเครื่องหลักของหม้ออัดแรงดัน จับที่จับฝาแล้วหมุนฝาทวนเข็มนาฬิกาจนสุดเพื่อปิด

 

ทำอาหารด้วยหม้ออัดแรงดัน

 1. เสียบขั้วต่อบนสายไฟเข้ากับเต้ารับที่ด้านหลังของหม้ออัดแรงดัน เสียบปลั๊กหม้อแรงดันและเปิดสวิตช์ที่แหล่งจ่ายไฟหลัก หม้อความดันจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
 1. กดปุ่ม "Start" เพื่อเปิดหม้อความดันและเลือกฟังก์ชันการทำอาหาร
 1. กดปุ่ม "Function" เพื่อเลื่อนดูรายการฟังก์ชัน จอแสดงผลจะแสดงไฟสีแดงติดกับฟังก์ชั่นที่เลือกและเวลาการปรุงอาหารภายใต้ความกดดันในนาทีที่จะกระพริบเพื่อบ่งชี้ถึงฟังก์ชั่นที่ไม่ได้รับการตั้งค่า ฟังก์ชั่นการทำอาหารที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ: ข้าว, เมล็ดหยาบ, ข้าวต้ม, เนื้อวัว, ไก่, เอ็นถั่ว, การอุ่นซ้ำ, ซุปและสตูว์แบบเร็ว
 2. ฟังก์ชั่นการทำอาหารแต่ละอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ กดปุ่ม ''ความสม่ำเสมอ'' เพื่อเลื่อนดูระดับความสม่ำเสมอของอาหารที่สามารถปรุงได้ ตัวเลือกคือ: นุ่ม ปานกลาง และเคี้ยวหนึบ หากต้องการปรับเวลาในการปรุงอาหารด้วยแรงดันให้ละเอียดตามความชอบส่วนตัว ให้กดปุ่ม "การปรับ" เพื่อเลื่อนดูการตั้งค่าเวลาในช่วงเวลา 1 นาที
 3. สามารถใช้ตัวจับเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อชะลอการเริ่มกระบวนการทำอาหารได้ กดปุ่ม 'Preset/Timer' เพื่อเลื่อนดูรายการตัวเลือกในช่วงเวลา 10 นาที สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 30 นาทีถึง 24 ชั่วโมง
 4. กดปุ่ม "เริ่ม" เพื่อเริ่มกระบวนการทำอาหาร เวลาทำอาหารที่เหลือจะแสดงบนจอแสดงผลและจะไม่เริ่มลดลงจนกว่าหม้อความดันจะมีแรงดันทำงาน
 5. เมื่อแรงดันก่อตัวขึ้นภายในหม้ออัดแรงดัน ระบบล็อคนิรภัยจะยกขึ้นและป้องกันไม่ให้เปิดฝา ล็อคความปลอดภัยจะยังคงอยู่ในขณะที่หม้อความดันอยู่ภายใต้ความกดดัน ไอคอน Keep Pressure จะแสดงบนหน้าจอเพื่อแสดงว่ามีการรักษาแรงดันใช้งาน
 6. หากต้องการยกเลิกขั้นตอนการทำอาหาร ให้กดปุ่ม "รักษาความอบอุ่น/ ยกเลิก"
 7. หม้ออัดแรงดันจะส่งเสียงบี๊บ 3 ครั้งเพื่อส่งสัญญาณว่ากระบวนการทำอาหารเสร็จสิ้น 16.เมื่อกระบวนการทำอาหารเสร็จสิ้น หม้อความดันจะเริ่มโหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ แสดงไอคอน Keep Warm และแสดง “bb” หม้อหุงความดันจะช่วยให้แรงดันภายในหม้อชั้นในลดลงตามธรรมชาติเมื่ออยู่ในโหมดอุ่น

การเปิดฝาหม้ออัดแรงดัน

 1. ก่อนเปิดฝา ให้กดปุ่มปล่อยแรงดันเพื่อปล่อยแรงดันภายในหม้ออัดแรงดัน กดปุ่มปล่อยแรงดันค้างไว้จนกว่าล็อคนิรภัยจะตกลงมาเพื่อระบุว่าแรงดันทั้งหมดถูกปล่อยออกจากหม้ออัดแรงดันแล้ว
 2. เมื่อปล่อยแรงดันแล้วให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออก จากนั้นกดปุ่มปล่อยแรงดันค้างไว้ หมุนฝาตามเข็มนาฬิกาแล้วยกออกด้วยที่จับ

อุ่นอาหารด้วยหม้ออัดแรงดัน

 1. หากต้องการเริ่มโหมดอุ่นด้วยตนเอง ให้กดปุ่ม "อุ่น/ยกเลิก" โหมด Keep Warm จะเปิดใช้งานและไอคอน Keep Warm จะแสดงบนหน้าจอ

คำเตือน: หากคุณกำลังปรุงอาหารด้วยของเหลวปริมาณมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปล่อยให้แรงดันลดลงตามธรรมชาติในขณะที่หม้อหุงความดันเย็นลงจนกว่าล็อคนิรภัยจะลดระดับลงและสามารถถอดฝาออกได้ หากปล่อยแรงดันในสถานการณ์เช่นนี้ อาหารอาจถูกขับออกจากช่องระบายแรงดัน (วาล์วไอเสีย) ขณะปล่อยแรงดัน

หมายเหตุ: ใช้ที่ตักข้าวหรือภาชนะที่ไม่ใช่โลหะเพื่อเสิร์ฟจากหม้อชั้นใน การใช้ภาชนะโลหะจะทำให้เคลือบหม้อชั้นในเป็นรอย และลดประสิทธิภาพของการเคลือบหม้อชั้นใน

การแก้ไขปัญหา

 

หากคุณพบปัญหาใดๆ กับหม้ออัดแรงดันนี้ โปรดตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

 1. หากปิดฝาได้ยาก แหวนซีลอาจใส่ผิดที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แหวนปิดผนึกอย่างถูกต้องก่อนที่จะพยายามปิดฝา
 2. หากเปิดฝาหลังทำอาหารได้ยาก ตัวล็อคนิรภัยอาจติดอยู่ที่ก้านผลัก กดปุ่มคลายแรงดันค้างไว้แล้วบิดฝาด้านข้างเพื่อขี่เพื่อให้แน่ใจว่าปล่อยแรงดันทั้งหมดและล็อคนิรภัยจะลดระดับลงได้
 3. หากฝาหม้อรั่ว วงแหวนซีลอาจหลุดหรือชำรุด ตรวจสอบอีกครั้งว่าใส่แหวนปิดผนึกอย่างถูกต้องและไม่มีรูหรือความเสียหาย
 4. หากทุ่นไม่ลอย อาจมีอาหารและน้ำน้อยเกินไปในหม้อชั้นใน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอย่างน้อยจำนวนขั้นต่ำที่แนะนำในคู่มือการใช้งานนี้สำหรับล็อคความปลอดภัยที่จะขึ้นและแรงดันที่จะคงไว้

ข้อมูล WEEE

 

 

สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์นี้หรือบรรจุภัณฑ์หมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้อาจไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนขยะในครัวเรือน ควรส่งไปยังจุดรวบรวมที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อสภาท้องถิ่นหรือบริการกำจัดขยะในครัวเรือนของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่เป็นขยะเทศบาลที่ไม่แยกประเภท ให้ใช้สถานที่รวบรวมแยกต่างหาก

 

 

 

Please read this user manual carefully and keep it for future reference.

Basic safety precautions should always be followed when using this appliance.

 

SAFETY INSTRUCTIONS

Check that the voltage on the rating plate corresponds with that of the local network before connecting the appliance to the mains power supply.

This appliance is not suitable for use by children.

Appliances can be used by persons with reduced sensory and mental capabilities or lack of experience and knowledge providing they have been given supervision orinstruction concerning the use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

This is not a toy - children should be supervised to ensure they do not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children. Cleaning and maintenance of the appliance should not be undertaken by children.

If the appliance, power supply cord and plug are malfunctioning or they have been dropped or damaged switch off the appliance and discontinue use immediately.

This appliance contains no user serviceable parts. Repairs should only be undertaken by the manufacturer, its service agent or a similar qualified person.

If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Keep the power supply cord away from sharp edges and parts of the appliance that may become hot during use. Do not allow the power supply cord to overhang the worktop.

Do not use this appliance with an extension lead or multiple socket adaptor.

Do not use this appliance near an open flame or in moist or damp conditions.

Allow sufficient space around the product for ventilation and heat dissipation. Place on a flat, stable, heat resistant surface a minimum distance of 5 to 10 cm from walls and other items.

Do not leave the appliance unattended whilst connected to the mains power supply.

Switch off the mains power supply and remove the plug by hand.

Always disconnect the appliance from the power supply before assembling, disassembling or performing cleaning or maintenance.

Do not immerse the product, power supply cord or plug in water. Care should be taken to avoid spillage on the electrical components, power cord and plug. Do not operate the appliance with wet hands. Do not use any accessories or attachments with the appliance that have not been supplied or recommended by the manufacturer.

Care must be taken not to damage the sealing ring. If damaged discontinue use immediately and do not attempt to repair or replace.

The anti-blocking cover for the pressure relief valve should be kept clean and the pressure limiting exhaust valve should be checked regularly to ensure that it is not blocked.

If the pressure relief exhaust valve releases pressure without user input or the lid begins to leak steam and disconnects the power supply in the first instance. Discontinue use of the product.

 

Caution: Misuse of the appliance could cause injury – do not use the appliance for anything other than its intended use

 

Caution: Hot surface. To avoid injury do not touch the hot or heated surfaces of the Pressure Cooker. The heated surfaces and heating element may contain residual heat and still be hot after use. Allow the Pressure Cooker to cool fully before moving or handling.

Do not overfill the Pressure Cooker past the maximum mark. If the Pressure Cooker is overfilled, boiling water may be ejected.

Boiling Water and Steam can be released from the Pressure Cooker and pressure limiting valve during use which can cause serious injury, scalds and burns. Allow vigorous boiling and steam production to subside before removing the lid from the Pressure Cooker.

Exercise caution when handling the Pressure Cooker and keep hands and face away from the pressure limiting exhaust valve when releasing the pressure.

Do not forcibly open the lid when the safety lock is raised. This means that there is pressure built up inside the pressure cooker which must be released before opening.

Do not place objects on top of, insert objects into, block or otherwise tamper with the pressure limiting exhaust valve. This component is critical to the safe use of the product.

 

CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the product from the mains power supply and allow to cool fully before performing any cleaning or maintenance. Ensure all pressure is released from the

Pressure Cooker by pressing the pressure release button before opening the lid.

Remove the Inner Pot from the Pressure Cooker by lifting it out of the main body.

Remove the Water Collection pot by sliding it out from the main body and tip away any water collected inside.

Wash the Inner Pot, Rice Spoon, Measuring Cup and Water Collection pot in hot, soapy water with a small amount of mild detergent. Rinse well and allow to dry naturally.

Wipe the inside of the Pressure Cooker, heating plate and exterior with a damp, wrung out cloth and ensure to remove all the food residue.

Wipe the underside of the lid with a damp, wrung out cloth making sure to remove all food residue particularly around the anti-blocking cover for the pressure relief valve.

Do not use strong detergent, sharp objects, harsh abrasives or scourers to clean the product body and accessories as this could cause damage to the finish. Do not immerse the main unit in water. All parts are not dishwasher safe.

 

STORAGE

Before storing, ensure that the product is cool, clean and dry.

Reassemble all of the parts and place the power cord inside the Inner Pot for safe keeping. Never wrap the cord tightly to avoid causing damage.

Store in a cool, dry place away from direct sunlight.

 

SPECIFICATION

 

Rated Voltage

Rated Frequency

Rated Power

Capacity

220-240V

50-60Hz

900W

5L

 

BEFORE FIRST USE

Before use, remove all packaging materials. Check all accessories are present and that the equipment is not damaged. The product should be cleaned according to the instructions in the Cleaning and Maintenance section. The product should be run through an operational cycle before it is used for the first time.

When using the product for the first time a slight odour may be emitted. This is normal and will soon subside.

INSTRUCTIONS FOR USE

Preparing the Pressure Cooker for use

 1. Place the product on a flat, stable and heat resistant surface before use.
 2. To open the lid rotate the lid press the Pressure Release Button and rotate the handle clockwise. Lift the lid upwards and away from the main body.
 3. Lift out the inner pot from the main body and take it to your ingredients

preparation area.

 

Adding ingredients to the Pressure Cooker

 1. Add the ingredients to be cooked to the inner pot. Pour the desired level of water, stock, wine, etc. into the inner pot. Any liquid used should not exceed the maximum or minimum water level shown on the side of the pot. Any foods which expand during cooking such as rice or oats should not be added in quantities exceeding 3/5 of the height of the inner pot: 
 1. Ensure the bottom of the Inner Pot and the surface of the Heating Plates are both clean and dry. Place the Inner Pot into the Main Body of the Pressure Cooker and rotate gently to ensure good contact with the Heating Plate.
 1. Check the condition of the sealing ring in the lid and place the lid onto the main body of the Pressure Cooker. Hold the lid handle and turn the lid counter clockwise as far as possible to close.

 

Cooking with the Pressure Cooker

 1. Insert the connector on the power cord into the socket on the reverse of the Pressure Cooker. Plug in the Pressure Cooker and switch on at the mains power supply. The Pressure Cooker will now be in Standby Mode.
 1. Press the “Start” key to turn on the Pressure Cooker and select the cooking function.
 1. Press the “Function” key to scroll through the list of functions. The display will show a red indicator light next to the selected function and the cooking time under pressure in minutes will flash to indicate the function has not been set. The preset cooking functions are: Rice, Coarse Grains, Porridge, Beef, Chicken, Bean tendon, Re-heating, Soup and Fast stew.
 2. Each cooking function can be modified according to user preference. Press the ‘’Consistency’’ key to scroll cycle through the level of consistency the food can be cooked to. The options are: soft, medium and chewy. To fine tune the pressure cooking time for personal preference press the “Adjustment” key to scroll through the time settings in intervals of 1 minute.
 3. A preset timer can be used to delay the start of the cooking process. Press the ‘Preset/Timer’ key to scroll through the list of options in intervals of 10 minutes. A preset timer can be set from 30 minutes to 24 hours.
 4. Press the “Start” button to begin the cooking process. The cooking time remaining will be shown on the display and will not begin to decrease until the Pressure Cooker achieves working pressure.
 5. When pressure has built up inside the Pressure Cooker the Safety Lock will rise and prevent the lid being opened. The Safety Lock will remain up while the Pressure Cooker is under pressure. The Keep Pressure Icon will show on the display to show the working pressure is being maintained.
 6. To cancel the cooking process at any time, press the “Keep Warm/ Cancel” button.
 7. The Pressure Cooker will emit 3 beeps to signal the cooking process has completed.16. Once the cooking process has finished the Pressure Cooker will automatically begin Keep Warm mode, display the Keep Warm Icon and show “bb”. The Pressure Cooker will allow the pressure inside the Inner Pot to fall naturally back to ambient while in Keep Warm mode.

Opening the Pressure Cooker Lid

 1. Before opening the lid press the Pressure Release button to release the pressure inside the Pressure Cooker. Press and hold the Pressure Release button until the Safety Lock drops down to indicate that all pressure has been released from the Pressure Cooker.
 2. Once the pressure has been released disconnect the power supply. Then hold down the Pressure Release button, turn the lid clockwise and lift off with the handle.

Keeping food warm with the Pressure Cooker

 1. To manually start Keep Warm Mode, press the “Keep Warm/Cancel” Button. Keep Warm mode will activate and the Keep Warm icon will show on the display.

WARNING: If you are cooking food in a large quantity of liquid, ensure that you let the pressure reduce naturally as the Pressure Cooker cools until the Safety Lock lowers and the lid can be removed. If pressure is released in this situation food could be ejected from the Pressure Relief (exhaust valve) as the pressure is released.

NOTE: Use the rice scoop or non-metal utensils to serve from the inner pot. Using metal utensils will scratch the coating of the inner pot and reduce the effectiveness of the inner pot coating.

TROUBLESHOOTING

 

If you encounter any problems with this pressure cooker, please check the following before contacting customer services.

 1. If it is difficult to close the lid. The sealing ring may be misplaced. Ensure the sealing ring is correctly placed before trying to close the lid.
 2. If it is difficult to open the lid after cooking. The Safety Lock may have become stuck on the push rod. Hold down the Pressure Release button and wiggle the lid side to ride to ensure all pressure is released and the Safety Lock can lower.
 3. If the lid of the pot is leaking, the sealing ring may be misplaced or it is worn. Double check the sealing ring is placed correctly and there are no holes or damage.
 4. If the float does not rise, there may be too little food and water in the Inner Pot. Ensure there is at least the minimum amount advised in this Instruction Manual for the Safety Lock to rise and pressure to be maintained.

WEEE INFORMATION

 

 

The symbol on this product or its packaging means that this product may not be treated as household waste. It should be handed to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Contact your local council or household waste disposal service for further information.

Do not dispose of electrical appliances or batteries as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.